Kundreferenser

Vi strävar alltid efter långsiktiga relationer med våra kunder

Här ser du några av våra kundreferenser. Idag samarbetar vi med några av Sveriges ledande industriföretag, som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen i respektive bransch. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga relationer med våra kunder för att kunna växa och utvecklas tillsammans med dem. Några kundreferenser vi kan nämna är Swisslog, Maskin Mekano och Schur.

Maskin Mekano är ett familjeföretag som levererar gedigen utrustning till entreprenadbranschen. Företaget är marknadsledande inom mobil, kvalificerad siktning. Det är produkter som sorteringsverk och prestandasiktar i genomtänkt design och robust konstruktion. Samtliga sorteringsverk är eldrivna och förbrukar oerhört lite bränsle. Sorteringsverk Lv 302 T3 är en av produkterna där våra komponenter ingår.

Lv 302 T3

Swisslog tillverkar automatiserade logistiklösningar för sjukhus och vårdorganisationer. Produkterna ska effektivisera hanteringen av medicin- och materialtransporter, skapa bättre arbetsrutiner och i förlängningen förbättra patientupplevelsen. Mer än 2 000 sjukhus världen över är utrustade med deras lösningar för transporter, apoteksdrift samt automatisk registrering och utlämning av läkemedel.

Schur är en internationell koncern bestående av 15 företag som är specialiserade på förpackningar, förpackningsmaskiner, förpackningssystem och kunskaperna kring denna bransch. Koncernen har ca 900 medarbetare i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrike, Australien och USA.