Hållbarhet

Inom hela AnVa-koncernen drivs hållbarhetsfrågorna effektivt och målmedvetet för att minska de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.

Miljö

Ett av miljömålen är att minska råvaruförbrukningen, i huvudsak stål. Genom effektivare laser-programmering och långsiktiga kundupplägg kommer råvaruförbrukningen att minska i första hand.
Dessutom vill vi ha ner energiförbrukningen. Huvudsakligen sker det genom effektivare maskinutnyttjande
och byte till Led- belysning.

Personal

Kompetensutveckling är ett av det viktigaste för att skapa en hållbar arbetsplats. Dels för personalen som kan växa i sina arbetsuppgifter, men också för företagets kunder som får nytta av den totala kompetensen i kundutbudet.
Vi strävar också efter mångfald i personalstyrkan. Vi tror att människor med olika bakgrund och erfarenheter är en tillgång.

Ekonomi

Ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning för företagets fortlevnad. Utan en stark ekonomi blir nödvändiga investeringar och utveckling inte möjliga.