ROSTFRITT & SMIDE HAR HÖG KOMPETENS INOM PLÅTBEARBETNING

Vi utvecklar produkten tillsammans med kunden redan på konstruktions-stadiet. Vi tillför vår kompetens och på så vis kan många svårigheter förutspås, produktionen bli kostnadseffektiv och kunden får en bättre slutprodukt. Tillsammans med kunden gör våra produktionsberedare en noggrann behovsanalys. Har ni en idé om vad ni vill göra så hjälper vi till med analys, projektering och genomförande av noll-serie. Eventuella problem löser vi redan tidigt i processen. Målet är att anpassa er produkt till en kostnadseffektiv och snabb produktion.

ERFAREN PERSONAL BIDRAR MED GEDIGEN KOMPETENS

Med en kunnig och flexibel organisation kan vi snabbt anpassa oss efter era behov. Vår personal har rutin och kompetens att med kort varsel anpassa maskinparken för snabba leveranser. Med hjälp av vår specialkompetens tillsammans med kundens produktkännedom bildar vi ett oslagbart team.

CERTIFIERINGAR GARANTERAR VÅR HÖGA KVALITET

Rostfritt & Smide har certifieringar enligt ISO 9001-2015 och ISO 14001-2015. Hög kvalitet och ett miljötänkande kring hållbarhet och vår miljö har vi ständigt i tankarna kring de projekt vi arbetar med. Det innebär också att vi hela tiden arbetar med att hålla nere användandet av kemikalier och utnyttja materialet maximalt. Att leverera produkter i högsta kvalitet och i rätt tid är alltid vår självklara målsättning. Men kvalitet är för oss också att vara lyhörda för våra kunders önskemål, vara positiva och engagerade i vårt bemötande av kunden och ge en bra service. Välkommen att testa oss! Se ISO-dokumentation här: